« terug naar vorige pagina

Privacystatement

 

PRIVACY

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Ook wij dus zijn gehouden aan strenge privacyregels. Om te waarborgen dat uw medische gegevens vertrouwelijk worden behandeld, hebben wij een privacyreglement opgesteld. In dat document kunt u lezen welke afspraken wij binnen de praktijk hebben gemaakt over het omgaan met uw gegevens, wat onze plichten daarin zijn en wat uw rechten zijn. Ook leest u hoe u een afschrift van uw medisch dossier kunt opvragen of medische gegevens kunt laten vernietigen. Onderstaand kunt u het privacyreglement en het daarin genoemde aanvraagformulier als PDF downloaden.

Privacyverklaring Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Aanvraagformulier_medische gegevens_HAP_Kloosterpad

KLACHTEN

Als u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Vaak zijn misverstanden of onvolkomendheden in beleid, communicatie of verwachtingen met een goed gesprek al op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden in deze folder en op www.SKGE.nl.

AGRESSIE

Huisartsenpraktijk Kloosterpad wil een plek zijn waar medewerkers en patiënten zich prettig voelen. Daarom wordt er van de medewerkers en patiënten gevraagd om respectvol met elkaar om te gaan. Schelden, dreigen en lichamelijk geweld worden niet getolereerd. Tegen een persoon, die zich schuldig maakt aan geweld, verbaal of fysiek, zullen maatregelen worden getroffen. De politie zal worden ingeschakeld en bovendien kan hij of zij uit de praktijk verwijderd worden.

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. Ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener fouten maken. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen ervan leren. Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie. Wij zoeken dan samen met u naar oplossingen.