« terug naar vorige pagina

Spreekuren

Spreekuren huisartsen

’s Ochtends en ’s middags hebben de huisartsen spreekuur op afspraak. Ook is er een avondspreekuur op donderdagavond.

Een afspraak duurt 15 minuten en is bedoeld voor één persoon met een klacht. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of wanneer u met meerdere personen komt, meld dit dan vooraf. 

Spreekuur praktijkassistentes 

U kunt op het afspraakspreekuur van onze praktijkassistente terecht voor:

  • wondbehandeling
  • verwijderen van hechtingen, injecties
  • uitspuiten van oren, gehoortesten
  • bloedonderzoek, bloedsuikercontroles
  • bloeddrukcontroles, ECG’s, 24 uurs bloeddrukmeting, 30 minuten bloeddrukmeting
  • urineonderzoek, zwangerschapstesten
  • onderzoek van de bloedvaten (enkel/arm-index)
  • uitstrijkjes
  • reizigersconsulten

Medische handelingen vinden altijd onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts plaats.

Terugbelspreekuur

Als u de huisarts telefonisch wilt spreken, kunt u uw vraag in de loop van de dag aan de assistente voorleggen. De arts belt u dan op een afgesproken tijdstip terug.

Huisbezoek

Aanvragen voor huisbezoeken kunt u voor 10.30 uur doen. Bent u in staat naar de praktijk te komen dan heeft dit de voorkeur omdat wij daar meer onderzoeks- en behandelmogelijkheden hebben.