Meer informatie

 • Als u onverhoopt niet op een gemaakte afspraak kunt komen, verzoeken wij u dat zo snel mogelijk telefonisch door te geven op 0162 314897. Er is (nog) geen mogelijkheid om een online gemaakte afspraak ook online te annuleren.

  Wat doet u als u een afspraak in onze praktijk wilt afzeggen?

  Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 2 uur van tevoren voor een afspraak bij de arts en geef door dat u niet kunt komen. Als u een afspraak bij verpleegkundige of POH-GGZ wilt annuleren moet u dat 24 uur van tevoren doen.

  Niet verschijnen op afspraak zonder afzeggen

  Het komt helaas regelmatig voor dat iemand een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts, verpleegkundige of doktersassistente onnodig veel tijd verloren. Bovendien zijn er patiënten die op dit tijdstip ingepland hadden kunnen worden. Wij zijn daarom helaas genoodzaakt om u kosten in rekening te brengen als u zonder bericht niet verschijnt. 

  Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt? 

  1e keer niet nagekomen afspraak zonder afmeldbericht  
  Bij een eerste niet nagekomen afspraak wordt u gebeld of krijgt u een brief of MGN-bericht. U wordt vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. 
    
  2e keer niet nagekomen afspraak zonder afmeldbericht  
  Bij een tweede niet nagekomen afspraak ontvangt u een brief met de mededeling dat er kosten in rekening worden gebracht. U wordt vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. U krijgt ook een rekening thuisgestuurd. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen. 

  Voor het niet verschijnen op een afspraak betaalt u: 

  • Consult 10 minuten € 25,- 
  • Consult langer dan 10 minuten € 50,- 
  • Chirurgie en aanvullende onderzoeken € 50,- 
  • Consult POH-ggz € 50,- 

  Dus: wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af!

 • Met Mijngezondheid.net kunt u via een goed beveiligde verbinding zelf toegang krijgen tot uw medische gegevens. U kunt dan gebruik maken van de volgende functies:

  • een gedeelte van uw eigen medisch dossier inzien
  • online een afspraak maken
  • laboratoriumuitslagen, met commentaar van uw huisarts, zelf bekijken
  • op een veilige manier vragen aan uw huisarts stellen
  • uw medicijnoverzicht bekijken
  • herhaalrecepten aanvragen

  Voordat u gebruik kunt maken van MijnGezondheid.net moet u zich eerst aanmelden. Via deze link meldt u zich rechtreeks als patient van onze praktijk aan. Als wij uw dossier hebben vrijgegeven, krijgt u een e-mail ter bevestiging. Daarna kunt u met uw Dig-id inloggen via onderstaande button. Het kost u niets en het is veilig. MijnGezondheid.net is rechtstreeks gekoppeld aan ons computersysteem, zodat uw vragen voor ons makkelijk af te handelen en te registreren zijn. Voor u hier gebruik van maakt kunt u kennis nemen van ons privacyreglement

 • Tarieven reguliere zorg

  Een bezoek aan de huisarts hoeft u niet ter plekke af te rekenen als u als vaste patiënt in de praktijk bent ingeschreven. De tarieven voor een bezoek aan de huisarts worden rechtstreeks doorberekend aan uw verzekeraar en wisselen per jaar.

  Als u geen vaste patiënt bent maar wel in Nederland bent verzekerd gaat de rekening naar uw zorgverzekeraar. Als u een buitenlandse verzekering heeft of niet verzekerd bent, rekent u voor een consult af aan de balie. U kunt dan eventueel zelf uw nota declareren bij uw verzekeraar.

  Een actueel overzicht van de tarieven kunt u vinden op de website van de NZA

  Eigen risico

  Elke verzekerde in Nederland heeft een eigen risico van minimaal 385 euro. Bezoek aan de huisarts valt daar gelukkig buiten. Maar door ons aangevraagd aanvullend onderzoek (bloedonderzoek, foto’s, echo’s etc) meestal niet. Raadpleeg uw polis en bent u zich hiervan bewust om niet voor verrassingen te komen staan. Wij kijken als arts naar wat voor uw gezondheid goed is, maar kunnen niet in uw portemonnee kijken. Klik hier voor meer informatie over wat wel en niet binnen het eigen risico valt.

  Niet verschijnen zonder bericht

  Voor het twee maal zonder bericht niet verschijnen op een afspraak rekenen wij de volgende kosten:

  Niet verschijnen op afspraak    
  Afspraak 10 minuten 25,-
  Afspraak 20 minuten 50,-
  Afspraak POH 50,-
  Ingreep of onderzoek 50,-

  Met het zonder bericht  niet komen opdagen op afspraken gaat veel tijd verloren en hadden andere mensen gezien kunnen worden. Bovenstaande kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar

  Reizigersadvisering

  Zie de website van Reisprik.nl

 • Een moderne huisartsenpraktijk maakt transparant wat er aan zorg geleverd wordt en waar de speerpunten voor het beleid liggen. Wij doen dat ook gedaan in ons Jaarverslag 2020. Het jaarverslag is voor ons belangrijk om terug te blikken wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en voor u als patient geeft het helderheid over wat er zich in de praktijk afspeelt. Onze visie op zorg en langere termijnplannen zijn vastgelegd in ons Beleidsplan 2021-2024. Daarnaast zijn het jaarverslag en beleidsplan een verplicht onderdeel van Praktijkaccreditering.

 • Onze praktijk heeft het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG). De praktijk wordt regelmatig gevisiteerd door deskundigen van het NHG. Daarbij wordt onder andere gekeken naar procedures voor gedelegeerde taken, patiëntentevredenheid, voorschrijfbeleid, controlebeleid bij chronische ziekten (COPD, diabetes, hart- en vaatziekten), hygiëne, huisvesting, inrichting, apparatuur etc. 

  Het kan zijn dat u gevraagd wordt een patiënten-enquête in te vullen. Die gebruiken we om er achter te komen wat u belangrijk vindt.

  Lees meer

 • Voor de meeste zogenaamde ‘paramedische’ zorgverleners heeft u géén verwijsbrief meer nodig.

  GEEN VERWIJSBRIEF

  WEL VERWIJSBRIEF

  Diëtisten

  Logopedie voor kinderen onder 18 jaar

  Ergotherapeuten

  Audiologisch centrum

  Fysiotherapeuten

  Eerste afspraak in een ziekenhuis

  Huidtherapeuten

   

  Logopedisten (voor volwassenen)

   

  Optometristen

   

  Cesar therapeuten

   

  Mensendieck therapeuten

   

  Podotherapeuten

   

  Verloskundigen

   

  Pedicures

   

   

  Zelf afspreken
  U kunt zelf rechtstreeks een afspraak maken met de zorgverlener waar u naartoe wilt. De zorgverleners hebben zelf afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Zij geven uw kosten (meestal) aan uw zorgverzekering door. Dat gaat niet via uw huisarts.

  De huisarts ziet wel in uw medisch dossier of u naar een zorgverlener gaat (als u hiervoor toestemming heeft gegeven). Bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut of diëtist. Dat is belangrijk, want zo blijft uw huisarts op de hoogte van uw gezondheid.

 • Uw eigen huisarts kan u géén geneeskundige verklaring geven. Een onafhankelijke huisarts wel.

  Wat is een geneeskundige verklaring?
  Een geneeskundige verklaring is een brief met het oordeel van een arts. Dat oordeel kan gaan over of u dingen kunt doen. Bijvoorbeeld werken, autorijden en naar school gaan. Het kan ook gaan over of u recht heeft op hulp. Bijvoorbeeld een parkeervergunning of een aangepaste woning. Een geneeskundige verklaring noemen ze ook wel een medische verklaring of een doktersverklaring.

  Alléén via een onafhankelijke arts
  Alleen een andere arts dan uw eigen arts mag een geneeskundige verklaring aan u geven. Deze arts kan een oordeel geven over uw situatie zonder daar zelf een mening over te hebben. Zo kan uw eigen huisarts zich bezighouden met uw zorg en een goede relatie met u. De onafhankelijke arts vraagt als het nodig is informatie op bij u of uw eigen arts. Daarvoor is uw toestemming nodig.

  Waar u een onafhankelijke arts vindt
  Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft om advies. Zij kunnen u verwijzen naar een onafhankelijke arts die de eisen kent voor de hulp die u nodig heeft.

  Andere mogelijkheden

  • Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft of uw eigen oordeel over uw gezondheid genoeg is.
  • Deel zelf (een deel van) uw medische gegevens met de website MijnGezondheid.net via ‘Mijn dossier’ en ‘Dossier opslaan’.
  • Vraag uw huisarts om een kopie van uw medische gegevens.

  Meer informatie over de geneeskundige verklaring vindt u op de website van de beroepsvereniging voor artsen (KNMG): https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm